Data Sektoral

Jumlah Tempat Peribadatan (Unit) Menurut Sarana Peribadatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

TahunMesjidMeunasah
2017 238 260
2018 238 260
2019 238 262
2020 238 262
2021 238 262
Sumber: Dinas Syariat Islam